Vujović se sastao sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata TK

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović je danas sa zamjenicima predsjednika Lejlom Vuković i Borisom Krešićem, primio u posjetu predsjednika Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, Fahrudina Šahovića i predsjednike sindikalnih organizacija budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, gosp. Žarko Vujović, je istakao da će pravac djelovanja vlasti Tuzlanskog kantona u narednom periodu biti uspostavljanje bolje saradnje i konstantnog dijaloga između socijalnih partnera: Vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona, kao zakonodavnog organa koje koje kreira zakonske i finansijske okvire, i sindikata. Sindikat će biti aktivan partner prilikom usklađivanja zakonskih normi u domenu prava zaposlenih kod budžetskih korisnika i biće konsultovan prilikom donošenja određenih normi.

Predstavnici sindikata zaželili su novom rukovodstvu Skupštine uspješan mandat i istakli svoja očekivanja u vezi donošenja Zakona o plaćama i naknadama plaća državnih službenika i namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona, te izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kao i usklađivanju primanja, naročito zaposlenih u institucijama obrazovanja, sa realnim životnim troškovima.

Zaključeno je da postoji velika potreba i volja za dijalogom socijalnih partnera, te da u skladu sa potrebama i mogućnostima djelovanje neće izostati.

Pročitajte...