Wigemark: BiH nazadovala u oblasti vladavine prava, javne uprave i slobode medija

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark je, nakon što je Evropska komisija objavila Paket proširenja, istakao da BiH nije postigla nikakav napredak u oblasti vladavine prava i temeljnih prava, reformi javne uprave te slobode izražavanja.

Obrazloživši Izvještaj Evropske komisije o napretku zemalja eventualnih članica EU, napomenuo da je izrađen privremeni Izvještaj za BiH, u prelaznom periodu između prošlog Izvještaja i pripreme mišljenja Evropske komisije.

Kako je rekao, taj prelazni izvještaj analizira samo neke oblasti, ali ne uključuje ništa od odgovora na Upitnik Evropske komisije dostavljenih u februaru.

Wigemark je upozorio da je došlo do određenog nazadovanja kad je riječ o temeljnim pravima i vladavini prava, što se odnosi na rasprave u Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH) u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku.

Osim toga, kazao je i da bi Predstavnički dom PSBiH trebao razmotriti prijedloge koji su u proceduri, a koje dolaze iz različitih opcija.

– Nije tajna da postoje sukobi između različitih interesa – rekao je Wigemark.

Za privredu i ekonomski razvoj informirao je da je postignut određeni napredak, posebno u vezi s konkurentnošću. Ipak, dodao je da je “slaba” vladavina prava povezana sa neodlučnošću investitora da ulažu u BiH te da je još jedna prepreka tome i javna uprava.

Između ostalog, ukazao je i na to da Evropska komisija i EU smatraju da je mogućnost adekvatne borbe protiv organiziranog kriminala jedan od međunarodnih standarda.

Podsjetivši na izvještaje prije 18 mjeseci, napomenuo je da je tada nazadak zabilježen samo iz oblasti medija, dodavši da se stanje u tom pogledu sada pogoršalo te da kada je riječ o slobodi izražavanja, nije postignut nikakav napredak.

Za reformu javne uprave rekao je da nije zabilježen nikakav napredak.

– Ako govorimo o reformi javne uprave, govorimo o reformi birokratije, a ona je najglomaznija u regionu. Takva uprava može onemogućiti građane da uživaju adekvatne usluge za koje plaćaju poreze – upozorio je Wigemark.

Pojasnio je da se napredak u oblasti ekonomije odnosi na finansijski sektor i određena unapređenja u poslovnom okruženju.

Također je ukazao na nedovoljno ulaganja u oblast obrazovanja i istraživanje, što usporava ekonomski razvoj.

Wigemark se posebno osvrnuo na problem zastrašivanja novinara u BiH, ističući da u tom kontekstu još uvijek postoji politički pritisak.

Naglasio da su još uvijek prisutni elementi samocenzure, dok je za sistem javnih emitera rekao da su politizirani.

– To je nama kao EU ipak neprihvatljivo – potcrtao je šef Delegacije EU, dodavši da osim toga postoji i problem u vezi s finansiranjem javnih emitera.

Wigemark će sutra Izvještaj o napretku za BiH uručiti predstavnicima bh. vlasti. Napomenuo je da detaljniji analitički izvještaj još uvijek nije usaglašen, ali da će biti objavljen kasnije.

Pročitajte...