Wigemark u Gračanici: ”Lokalna zajednica prEUzima inicijativu”

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat ‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’ u okviru  kojeg će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne  debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.

Prva debata je održana u Sali za konferencije Trgovačkog centra ETNA u Gračanici, sa početkom u 12:00 sati.

Domaćini debate su bili  šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark iAnders Hagelberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH te domaći, regionalni i međunarodni stručnjaci koji su angažovani na projektu.

Prva debata od planiranih 15 održana je u Gračanici. Eksperti EU su brojnim poduzetnicima, predstavnicima javnih ustanova i preduzeća, nevladinih organizacija i načelnicima općina Gračanica i Petrovo  izložili teme uloga lokalnih zajednica u procesu evropslih integracija, te projekat okolišnog i ekonomskog razvoja,lokalna samouprava i ekonomski razvoj, javno-privatno partnerstvo,poslvni inkubatori idruge.

Gračanica je najbolji primjer da se život odvija u lokalnim zajednicama i moramo učniti sve da pomognemo i drugima da idu putem kojim već idu neke općine. Gračanica naprimjer.

Švdeska je sanažno prisutna u mnogim projeketima u BiH pa i u Gračanici istakao je ambasadr Švedseke u BiH, Anders  Hagelberg.

Gračaničke dobre prakse podrške razvou i inegracijama  je predstavio načelnik općine Nusret Helić

Lokačne zajednice su nosioci većine životnih tokova i potreba gradjana i moramo nastaviti sa jačanjem kapaciteta  upravo lokalnih zajednica koje najefikasnije i najbrže usvajaju sve zahtijeve prdruživanja integracijskim procesima.

Lokalne zajednice moramo ohrabriti da snažnije vuku i više nivoe vlasti ka evropskim integracijama, ali i da grade još brže i temeljitije medjusobno povjerenje, istaknuto je na Gračaničkoj debati predstavnici Evropske unije i medjunarodni i domaći eksperti za procese i evropskih integracija

Specijalni predstavnik EU je posjeti o kabinet načelnika općine gdje je informisam o svim dešavanjima na području općine.

 

Pročitajte...