Za aktivnosti sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH dodatnih oko 380.000 eura

SARAJEVO (AA) – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) su potpisali aneks već postojećeg ugovora kojim se obezbjeđuje dodatna podrška u iznosu od 3,8 miliona švedskih kruna (oko 380.000 eura) za aktivnosti sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Ove dvije organizacije su posvećene suzbijanju nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u porodici u BiH, tako što podržavaju rad na poboljšanju usluga za osobe koje su preživjele nasilje, te kroz promicanje poželjnih društvenih normi i stavova kojim se osuđuje rodno zasnovano nasilje među muškarcima, ženama i mladima.

Dodatna podrška radu UN Women i partnerskim organizacijama dolazi uoči obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra i početka kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja se obilježava svake godine u cijelom svijetu.

“Vlada Kraljevine Švedske je zadovoljna saradnjom sa UN Women u BiH u ovoj veoma važnoj oblasti. Rodno zasnovano nasilje je oblik potlačivanja žena i umanjivanja njihovog potencijala. Želimo demokratsko društvo u kojem svi građani i građanke, muškarci, žene, dječaci i djevojčice jednako učestvuju“, izjavila Marie Bergstrom, direktorica SIDA-e.

Saradnja između Švedske i UN Women je započela 2016. godine potpisivanjem ugovora o sprovedbi trogodišnjeg programa

“Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“ koji trenutno okuplja partnere iz vladinog i nevladinog sektora u namjeri da se ojačaju institucionalni i društveni pristupi u postupanju u slučajevima nasilja u Bosni i Hercegovini. Kao i u mnogim drugim zemljama, nasilje nad ženama i nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini se još uvijek smatra društveno prihvatljivim i opravdava se tradicionalnim i patrijarhalnim shvatanjima uloge žena u društvu,” rekao je David Saunders, predstavnik UN Women ureda u Bosni i Hercegovini.

Trogodišnji program ima za cilj jačanje uloga nadležnih institucija u postupanju u slučajevima nasilja, ali i fokusiranje na ulogu muškaraca i medija u prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama.

Pročitajte...