Za bolju kontrolu tuberkuloze neophodna dodatna podrška

Ministarstvo civilnih poslova BiH saopćilo je danas da je zahvaljujući podršci Globalnog fonda za borbu protiv AIDS, tuberkuloze i malarije (koju je Bosna i Hercegovina koristila do 2016. godine), u BiH značajno smanjen broj oboljelih od tuberkuloze.

– Međutim, neophodno je osigurati dodatnu podršku da bi se postigli još bolji rezultati u implementaciji programa kontrole tuberkuloze u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH i Bosna i Hercegovina približila evropskom cilju – Okončati tuberkulozu do 2030. – navodi se u saopćenju.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) povodom obilježavanja Svjetskog dana tuberkuloze apelira na svjetske lidere upravo radi ubrzavanja aktivnosti koje će dovesti do konačnog iskorjenjivanja tuberkuloze.

U izvještaju koji su nedavno objavili Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Regionalna kancelarija SZO za Evropu navedeno je da se za 4,3 posto godišnje smanjuje broj novih slučajeva tuberkuloze u regiji Evropa u posljednjoj dekadi.

– Iako je riječ o najbržem padu broja oboljelih od tuberkuloze u svijetu taj trend nije dovoljan da bi se postigao zacrtani cilj (okončati epidemiju tuberkuloze do 2030. godine), što je ujedno strateški cilj SZO i jedan od Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija do 2030. – ističe se.

I Evropska komisija (u potpunosti posvećena pružanju podrške državama članicama Evropske unije za postizanja navedenog cilja) apelira na lidere u Evropi i šire da preduzmu multisektorski pristup u vezi s tuberkulozom, kroz mobilisanje neophodnih sredstava za istraživanje, obezbjeđenje pristupa preventivnim i kurativnim mjerama zdravstvene zaštite i rješavanjem socijalnih uslova koji podstiču njeno širenje.

Čak i u uslovima niske incidence tuberkuloze, upozoravaju iz ECDC-a, potrebno je održati budnost zbog mogućeg oživljavanja bolesti, posebno u svjetlu povećenih migracija stanovništva i multirezistentne tuberkuloze.

– Uprkos značajnom napretku postignutom u vezi s liječenjem tuberkuloze (posebno njenih na lijekove rezistentnih oblika) tuberkuloza i dalje ostaje veliki javnozdravstveni problem u Regiji Evropa SZO. Prema posljednjim podacima iz nadzora tuberkuloze i izvještaja o monitoringu, tri od četiri slučaja multirezistentne tuberkuloze su evidentirana u ovom regionu. Liječenje oboljelih od multirezistentne tuberkuloze predstavlja drugi problem. Iako je stopa uspješnosti liječenja bila 55 % u 2016. godini još nije blizu postizanja regionalnog cilja – 75% do 2020. – ističe se.

Dodatnu prijetnju okončanju tuberkuloze u regiji Evropa SZO predstavlja širenje ekstenzivno rezistentne tuberkuloze. U 2016. godini, zahvaljujući bržem uvođenju testiranja osjetljivosti na lijekove i poboljšanom nadzoru, otkriveno je 5000 takvih slučajeva, od kojih je samo jedna trećina izliječena.

– Postoji velika potreba za izražavanjem daljeg opredjeljenja za ubrzavanje aktivnosti koje će dovesti do eliminacije tuberkuloze. To podrazumijeva korištenje postojeće moderne i brze dijagnostičke tehnologije, povećavanje istraživanja, razvoj i provođenje propisa koji će omogućiti povećan pristup novim lijekovima i kraće režime liječenja i zajednički rad sa svim sektorima, uključujući civilno društvo, pacijente i zajednice, uz pristup cijelog društva – navodi se.

U saopćenju za javnost podcrtano je da su povećana saradnja i bolja raspodjela resursa od ključnog značaja da bi se obezbijedilo da svaki oboljeli od tuberkuloze ima pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama koje obuhvataju rano otkrivanje, uspješno liječenje i njegu.

Svjetski dan tuberkuloze (24. mart) obilježava se s ciljem podizanja javne svijesti o razarajućim posljedicama tuberkuloze po zdravlje, socijalnu zaštitu i ekonomiju. U 2016. godini u BiH je registrirano 907 oboljelih od tuberkuloze. Od toga je bilo 829 novih slučajeva, među kojima je 86,1% pacijenata s plućnom tuberkulozom.

(RTVTK/FENA) D.V.