Za dvadesetak dana počinje premještanje migranata iz kampa Vučjak

Gradska vijeća Živinica i Tuzle, Skupština Tuzlanskog kantona, a od prije dva dana i Vijeće općine Kalesija dali su zaključke u pogledu migrantske krize. Zajedničko za sve je da su protiv da se u kasarnu Ljubače izmjeste migranti iz Vučjaka, da se za njihovo smještanje moraju izabrati nenaseljene lokacije, uključujući i negativan stav spram uspostavljanja ordinacija na području Kalesije. Dok se lokalne protive mogućem zadržavanju i zbrinjavanju migranata na ovom području, migranti i dalje prelaze granicu, a Tuzlanski kanton koriste kao tranzitnu rutu do sjeverozapadne granice. Ministar sigurnsti BiH u posljednjem obraćanju javnosti, najavio je da će migranti za dvadesetak dana biti premješteni u Blažuj. Kao potencijalnu lokaciju i dalje pominje Ljubače.
Prvi decembarski mrazevi i minusi još su jedan alarm da bi trebalo zbrinuti migrante koji noći provode na asfaltu ispred Glavne autobuske stanice u Tuzli. Manje ih je. Volonteri su nedavno pokrenuli i akciju šivanja vreća za spavanje od debelog filca i podijelili ih migrantima, ali s obzirom da je riječ o populaciji u stalnom pokretu, nemoguće je na taj način zbrinuti svaku osobu. Iako smanjenog intenziteta, migrantska rijeka kroz Tuzlu i dalje teče. Svi oni će vam reći da u Tuzli dobijaju hranu, da su ljudi ovdje ljubazni, ali da Bosna i Hercegovina nije njihov cilj. Upustite li se u razgovor s njima, otkrit će vam da su im zatvorene granice Zapada veći problem od spavanja na otvorenom, uključujući i hladnoću. S druge strane, Evropa je je pred našu državu postavila zadatak – u što kraćem roku raspustiti kamp Vučjak ! Ministar sigurnosti izjavio je da će to biti učinjeno prije formiranja novog saziva Vijeća ministara.
Iako su iz Tuzla nskog kantona prema Vijeću ministara upućeni zaključci o protivljenju smještaja migranata u napuštenu kasarnu Ljubače, ministar Mektić i dalje ovu lokaciju pominje kao potencijalnu.
Podsjetimo, prvo Gradsko vijeće Živinica, potom Tuzle, a zatim i Skupština Tuzlanskog kantona izričito su naznačili da se ova lokacija iz više razloga ne može koristiti za tu namjenu. Osim što veći dio kasarne nikada nije razminiran, dio tog prostora je pod zakupom privrednika. Druga strana priče je protivljenje lokalnog stanovništva. Iako Kalesija nikada nije pominjana kao moguće područje za smještaj migranata, jer oni kroz Kalesiju samo prolaze, i tamošnje Općinsko vijeće usprotivilo se bilo kakvom mogućem zbrinjavanju migranata na tom prostoru, uključujući i ordinacije za migrante. Za razlog su naveli nepostojanje adekvatnog i odgovarajućeg prostora za smještaj, boravak i liječenje migranata. Jedan od zaključaka kalesijskog Vijeća je da bi se evidentiranje i pružanje medicinske pomoći trebalo obavljati odmah po njihovom ulasku u državu Bosnu i Hercegovinu, a ne kada se migrant nađe duboko u unutrašnjosti države.