Za nasilje nad ženama i djecom kroz promjenu zakonodavstva do većih kazni za počinioce

Nasilje nad djecom i ženama, posebno sekusalno nasilje itekako je prisutno u našoj zemlji, a najveći problem u sistemskom rješavnju ovog problema su nadostaci krivičnog zakonodavstva U FBiH u vezi sa krivičnim djelima protiv spolne slobode i morala učinjena na štetu djeteta. Krivični zakon Federacije BiH i kantona unutar federacije moraju se uskladiti sa međunarodnim ugovorima i obavezama BiH, te se u praksi moraju povećati kazne za počinitelje te naći model da se žrtve ne kolebaju kada je u pitanju prijavljivanje ovog oblika nasilja ili brzo povlačenje tužbe. Više u video prilogu….

Pročitajte...