Za ovogodišnju dženazu u Potočarima do sada data saglasnost za ukop 20 žrtava genocida

Za ovogodišnju dženazu, 11.jula, u Memorijalnom centru Potočari, do sada je data saglasnost za ukop 20 žrtava genocida. U Identifikacionom centru Podrinje nalaze se posmrtni ostaci još 35 identificiranih žrtava za koje porodice još uvijek nisu dale saglasnost za ukop. Podsjetimo, u Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6 hiljada 610 žrtava.

Pročitajte...