Za podršku privredi Vlada TK osigurala 4 miliona KM

Vlada TK danas je usvojila Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije – “Podrška razvoju kantona”. Osim toga, na sjednici je usvojen i nacrt Programa javnih investicija za period 2022.-2024. godina. Vlada je dala saglasnost resornom kantonalnom ministru da potpiše Sporazum o finansiranju smještaja osoba, koje se iz kolektivnih centara presele u novoizgrađene objekte socijalnog stanovanja.

Pročitajte...