Za Program zdravstvene zaštite životinja planirano 335.000,00 KM

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva  TK Vlada našeg kantona dala je saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu. Ovim Programom određene su mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja u 2017. godini. Za Program zdravstvene zaštite životinja koji je od posebnog interesa za naš kanton Vlada TK je za 2017. godinu planirala 335.000,00 KM. Njime se definišu mjere, postupci i izvršioci mjera koje su predviđene ovim zakonom, a sve u cilju suzbijanja,iskorjenjivanja i dijagnosticiranja bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude.

Više u video prilogu
Sagovornici:

Sanel Hožić, Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva TK
Senad Hamzić, direktor JU Veterinarski zavod TK

Pročitajte...