Za programe povratka u Federaciji 24,4 miliona KM

Vlada Federacije BiH usvojila je četiri programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u ukupnom iznosu od 24,4 miliona KM. Na sredstva će se aplicirati putem javnih poziva, a u tako su javni pozivi vezani za proljetnu sjetvu.


Kroz transfer za raseljene osobe i povratnike bit će izdvojeno 14 miliona 900 hiljada maraka, od čega je najveći dio od 9,8 miliona KM planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i za pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža, te privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

-Radi se o programima utroška sredstava Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Jedan dio sredstava odlazi na izgradnju stambenih objekata. Onaj značajniji dio sredstava će otići na projekte zapošljavanja u različitim oblastima, od sturt-upa, malih preduzeća, srednjih preduzeća, podrška prvom zaposlenju, kaže Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice F BiH

Putem transfera za zajedničke međuentitetske, općinske i projekte s nevladinim organizacijama u iznosu od 2,5 miliona KM, planirana je pomoć za infrastukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, rekonstrukciju stambenih jedinica, ekonomsko osnaživanje povratnika, te lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje. Četvrti program, vrijedan 2 miliona maraka, namijenjen je za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja Srebrenice.

-Dio tih projekata je podrška u oblasti poljoprivrede, zatim studentima, humanitarnim projektima i projekti koji su posebno vezani za kapitalne investicije u regiji Srebrenica, navodi ministar Ramić.

Na sredstva će se aplicirati putem javnih poziva, tako su u toku javni pozivi vezani za proljetnu sjetvu.

-Već one tamo sedmice bi trebalo da budu raspisani javni pozivi za različite oblasti. Ima jedan dio javnih poziva koji su na snazi još ovu godinu. To su projekti iz oblasti izgradnje stambenih objekata i projekti vezani za infrastrukturu i podršku maloj privredi, pojašnjava Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice F BiH.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je utvrdilo prioritetne pravce povratka i djelovanja na osnovu dosad ostvarenih rezultata i analize realiziranih projekata. Između ostalog, planirana je aktivnija saradnja s bosanskohercegovačkom dijasporom, a u skladu sa usvojenom Strategijom saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH za period 2020-2024. godina,

 

Pročitajte...