Za protivgradnu zaštitu u TK 650 000 KM

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Mustafa Šakić danas je sa predstavnicima pet lokalnih zajednica dogovorio aktivnosti na uspostavljanju protivgradne zaštite. Novac za to obezbijeđen je preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Zaključeno je da bi izgradnjom protivgradnih stanica umanjili štete koje imaju svake godine, ne samo na poljoprivrednim usjevima, već i ostaloj imovini.  Gradačac je jedina opština u Federaciji BiH sa protivgradnom zaštitom. Pokazala se djelotvornom i  isplativom. Za razliku od Gradačca, Doboj Istok naprimjer svake godine ima milionske štete, a 2014. i 2015. g. štete urokovane gradom su iznosile i do 30 miliona maraka.  Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede TK detektirali su pet najugroženijih područja, te pozvali načelnike Doboj Istoka, Srebrenika, Lukavca, Gračanice i Čelića da dogovore uspostavljanje protivgradne zaštite. “U razgovoru sa ovim ljudima smatramo da je neophodno da idemo u ovom pravcu. Sredstva za ovaj projekat smo obezbijedili od Federalnog ministarstva poljoprivrede, 650 000 KM i smatramo da ćemo tako najkvalitetnije utrošiti novac: na protivgradnu zaštitu”, rekao je Mustafa Šakić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK . Načelnik Doboj Istoka Kemal Bratić je dodao:  “Sama realizacija ovog projekta iziskuje ogromne troškove. Naša lokalna zajednica, niti ostale,  nisu bile u mogućnosti  da obezbijede taj dio sredstva potrebnih za izgradnju protivgradnih stanica. Evo zahvaljujući Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede nadam se Ako Bog da da ćemo u što skorije vrijeme realizovati, ovaj projekat značajan kako za našu opštinu tako i za kompletan TK”.  Na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK predstavnicima lokalnih zajednica su prezentirani načini protivgradne zaštite i dobili su zadatak da izrade elaborate kako bi što prije mogli da krenu sa realizacijom.

Pročitajte...