Za razliku od prvih mjeseci pandemije, od početka ljeta u UKC-u Tuzla ima oboljelih od COVID-a 19 na mehaničkoj ventilaciji

Na početku borbe protiv širenja korona virusa, tokom marta i aprila, u UKC-u Tuzla nije bilo oboljelih od COVID-a 19 čije liječenje je iziskivalo mehaničku ventilaciju. Sa ljetnim danima pojavili su se i takvi pacijenti. Za sada se raspolaže potrebnom opremom i prostornim kapacitetima, medicinsko osoblje, uprkos svakodnevnoj prenapregnutosti, nastoji odgovoriti složenim zadacima.

 

Pročitajte...