Zabrana Bosanskog jezika i nemogućnost zapošljavanja Bošnjaka najteži oblici diskriminacije u entitetu RS

Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, u Banjaluci se sastao sa Jasminkom Džumhur, ombudsmenkom za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koju je upoznao sa sistemskom diskriminacijom s kojom se susreću Bošnjaci u bh. entitetu RS.

Govoreći o primjerima, Salkić je kazao da diskriminacija seže od procedure u Ustavnom sudu RS-a,  koji se tiče mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pa sve do nemogućnosti da Bošnjaci u institucijama obezbijede ravnopravnost i konstitutivnost. Naglašena je i diskriminacija i kršenje prava prilikom zapošljavanja, ali i diskriminacija onih koji su zaposleni  u institucijama entiteta, te je istaknuto da u bh. entitetu RS nije ispoštovan član 97. Ustava kojim je predviđeno da će zastupljenost u javnim institucijama biti po popisu iz 1991. godine.

-Najteži oblik diskriminacije je u obrazovanju, gdje je onemogućeno izučavanje nastave na bosanskom jeziku i gdje je zabranjena upotreba naziva bosanski jezik. Ovo je suprotno Ustavu i Zakonu entiteta RS, gdje je Bošnjacima, kao i Srbima i Hrvatima, ostavljena mogućnost da odrede ime svog jezika. Više od polovine građana ove zemlje se izjasnilo da govori bosanskim jezikom i mi očekujemo da prestane ova vrsta diskriminacije koja nije zabilježena u svijetu.

Također, jedan od težih oblika diskriminacije je i u MUP-u RS, gdje radi drastično malo Bošnjaka. I oni koji su zaposleni, uglavnom su na najnižim pozicijama, bez mogućnosti da napreduju. Izrazito malo Bošnjaka je zaposleno i u Narodnoj skupštini, Vladi, Palati predsjednika, lokalnim zajednicama i entitetskim agencijama, kazao je nakon sastanka Salkić, napominjući da je diskriminacija prisutna u svim porama društva.

Potpredsjednik bh. entiteta RS je pozvao ombudsmene da se više angažuju na uklanjanju diskriminacije u obrazovanju, ali i kompletnom sistemu, čiji je cilj nastavak etničkog čišćenja i odlazak Bošnjaka sa prostora ovog entiteta.

Također, pozvao je ombudsmene da posjete učenike i njihove roditelje u zvorničkom naselju Liplje, gdje je započeo bojkot nastave zbog nepriznavanja bosanskog jezika, ali i učenike edukativnim centrima u Novoj Kasabi i Vrbanjcima gdje se već nekoliko godina izvodi nastava po planu i programu kantona iz Federacije BiH.

 

KABINET POTPREDSJEDNIKA RS

Pročitajte...