Zabrana uzgoja životinja radi krzna stupila na snagu

Ova činjenica znači da farme krzna koje nastavljaju s radom do konačne odluke Parlamentarne Skupštine BiH, rade nezakonito. Ukoliko Predstavnički dom odluči produžiti rok stupanja na snagu zabrane do 2028. godine, samim tim dodatno narušava pravnu sigurnost ove zemlje, uzimajući u obzir da bi se navedeni rok produžio u vrijeme kada je isti već na snazi.

Koalicija bez krzna poručuje kako je jasno da se zakoni ne mogu primjenjivati retroaktivno, osim ukoliko tekstom novog zakona nije drugačije određeno. S tim u vezi, ova Koalicija će u narednom periodu poduzeti sve pravne radnje kako bi se implementirala zabrana uzgoja krznašica i time sačuvala pravna sigurnost ove zemlje.

Također, ukoliko Predstavnički dom naknadno produži rok do 2028. godine, u BiH će doći nove farme iz zemalja u kojima zabrana stupa na snagu, posebno iz Holandije i Poljske, čije su farme poznate širom Evrope kao veliki zagađivači okoliša.

Pročitajte...