Zahtjev za egzistencijalnu novčanu naknadu dosad podnijelo 15.500 demobilisanih boraca

Do danas je zahtjev za egzistencijalnu novčanu naknadu kao jedno od prava definisanih novim Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica FBiH predalo 15.500 demobilisanih boraca. Prema riječima resornog federalnog ministra očekuje se da u prvoj godini primjene ovog zakona ovim pravom bude obuhvaćeno 20.000 boraca u Federaciji. I dalje se traže rješenja za demobilisane borce u stanju egzistencijalne potrebe mlađe od 57 godina kao sadašnjeg donjeg limita za pomenuti dodatak…

Pročitajte...