Zakon o PIO-u usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Novi federalni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) odobrili su većinom glasova na vanrednoj sjednici poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Ujedno su Vlada FBiH i Federalni zavod PIO obavezani posebnim zaključkom Doma da u narednih šest mjeseci prate provedbu zakona i predlože njegove izmjene kojima bi ispravili osnovne nedostatke, a sve u cilju održivog penzijskog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatornih odredbi, posebno onih koje se odnose na radnike s najnižim primanjima.

Prijedlog novog federalnog zakona o PIO je odobren s 51 glasom u Predstavničkom domu koji ima ukupno 98 članova.

Za sutra je najavljena i vanredna sjednica Doma naroda u čijem je predloženom dnevnom redu također ovaj zakon.

Predložila ga je Federalna vlada, a ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača obrazložio je poslanicima da će taj akt uvesti pravičniji sistem i novi bodovni način za obračun visine penzija, zasnovan na visini prosječne plaće u FBiH, broju godina staža osiguranika i uplaćenim doprinosima. Ustvrdio je da će zakon stablizirati penzioni fond, što će omogućiti redovnu isplatu penzija.

Parlamentarna rasprava o zakonu odvijala se danas uporedo s protestom članova Saveza samostalnih sindikata u BiH te bivših boraca, koji su ispred zgrade u kojoj je sjedište Parlamenta ustvrdili da će zakon negativno pogoditi radnike u realnom sektoru i radnike bivše borce.

Demonstranti su i dalje na platou ispred zgrade.

U nastavku sjednice, jedna od tačaka dnevnog reda bit će informacija o statusu boračke populacije u FBiH.

Pročitajte...