Zakon o porezu na dohodak-Hoće li biti manji prihodi u budžetima kantona?

Novi Zakon o porezu na dohodak prema kojem bi dio plaće do 700 maraka bio neoporeziv, pojedinim kantonima, poput Tuzlanskog, prijeti značajnim smanjenjem prihoda u Budžetu. Projekcije se kreću od 10-12 miliona maraka manje prihoda, a u nekim slučajevima 17 do 18 miliona maraka manje prihoda. Premijer Novalić Zakon o porezu na dohodak karakteriše kao osjetljiv propis, ali smatra da su nova zakonska rješenja u tom pogledu neizbježna, te ističe da se na njegovom donošenju radi paralelno sa donošenjem novog Zakona o doprinosima.

Pročitajte...