Zamrznut štrajk zdravstvenih radnika u TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Sporazuma o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovom sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona, uvažava reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, a Strukovni sindikat se obavezuje da će nakon potpisivanja ovog Sporazuma, zamrznuti štrajk sve do potpisivanja kolektivnog ugovora.

Pročitajte...