Zaostale mine su najveći problem u jesen i proljeće

Zaostale mine i dalje su veliki problem u našoj zemlji. Opada i interes donatora za finansiranje operacija čišćenja, najčešće zbog toga što je riječ o trećoj kategoriji minama zagađenog zemljišta.  Prema dostupnim podacima, u BiH je preostalo još 1053 kvadratna kilometra minski sumnjivog zemljišta, od kojeg veći dio otpada na šume a manji na poljoprivredne površine. Zbog toga se nesreće najčešće dešavaju u jesen i proljeće, kada stanovništvo odlazi po drva ili se sprema za sjetvu.

Više u video prilogu.