Zapošljavanje u Sloveniji i Njemačkoj

Od početka implementacije Sporazuma  između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, odnosno od marta 2013. godine do kraja 2017., ukupno je izdato 19.909 radnih dozvola našim građanima.   U 2017. u odnosu na predhodnu godinu, kako je kazao direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić, postignut je napredak u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Potraživano je ukupno 16.479 radnika, što je za 9.566 radnika ili 138 posto više nego u odnosu na 2016. godinu. Što se tiče SR Njemačke, kako je kazao Bandić, u 2017. na osnovu realizacije Dogovora o posredovanju u zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom izdata je 851 radna dozvola. Ukupan broj zaposlenih građana BiH po osnovu realizacije Sporazuma o zapošljavanju sa  Republikom Slovenijom i Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u  Njemačkoj u 2017. godini iznosi 10.477 osoba što je povećanje u odnosu na predhodnu godinu za 79 posto. Od početka implementacije  oba programa u 2013. godine do kraja 2017. ukupno je izdato 23.387 radnih dozvola našim građanima u ovim državama – istakao je Bandić.