Zasijeda Skupština Tuzlanskog kantona

Danas zasijeda Skupština TK. poslanici će, između ostalog razmatrati prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu kao i Zakona o njegovom izvršenju. Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kao i Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31.3.2020. godine.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinička bolnica Tuzla.

Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.