Zasijeda Vlada Tuzlanskog kantona

Danas će zasjedati Vlada TK . Na dnevnom redu je Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni ove godine,  Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu te  utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Radio – televiziji Tuzlanskog kantona. Pred članovima  Vlade TK naći će se izmeđeu ostalog  i azmatranjeprijedloga i donošenjeOdluke o davanju saglasnosti na Odluku o  dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Kalesija i Gradu Tuzla , za hitne intervencije radi preduzimanja hitnih mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom nesrećom – poplavom, iz jula ove godine