Zasijedala Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK

Danas je zasijedala Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK. Usvojen je Izvještaj o radu Odgojnog centra za prošlu godinu sa nekoliko inicijativa koje će biti upućene Kantonalnoj skupštini. Jednoglasno je podržano i izjašnjenje kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda zdravstvenog osiguranja u vezi sa inicijativom Komisije u ezi sa uvođenjem mamografije kao skrining metode u TK. Opširnije u video prilogu.