Zasijedala Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK.

Danas je zasijedala Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK.
Članovi komisije su se pored ostalog upoznali sa informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o finansiranju rada UG “Viva Žene”, Sigurna kuća – sklonište za žrtve zlostavljanja i nasilja u porodici. Na ovoj sjednici usvojen je i godišnji Izvještaj o radu komisije u 2017 godini

Pročitajte...