Zasjeda Vlada Tuzlanskog kantona

Danas će zasijedati Vlada TK. Dnevnim je redom predviđeno razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona do 2022. godine. Bit će donesen o Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj giodini koje je ustanovio  Ured za reviziju institucija Federacije BiH. Vlada će razmatrati i Odluku o izmjeni Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila u ovoj godini.

Pročitajte...