Zasjedaju danas vijećnici u Kladnju

Zasjedaju danas i  vijećnici u Kladnju.  Izjašnjavat će se o  prijedlogu Programa rada  OV za narednu godinu, prijedlogu Budžeta i odlluci o njegovom izvršenju za 2018. Godinu. Pred vijećem će se naći  i  Informacija o socijalnoj zaštiti  i materijalnom položaju raseljenih lica  i izbjeglica  sa boravištem na području  općine Kladanj i povratnika  u ovu općinu u 2017. godini.

Pročitajte...