Zasjedao Operativni štab za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini

Koordinaciono tijelo za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini danas je održalo prvi sastanak kao Operativni štab, na kojem je razgovarano o trenutnoj situaciji u toj oblasti i predložena rješenja za sprječavanje ilegalnih prelazaka granice te zbrinjavanju migranata koji se nalaze u BiH.

U slučaju kriznih situacija u oblasti migracija Koordinaciono tijelo djeluje i kao Operativni štab, u koji, pored predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Granične policije BiH, SIPA-e i Službe za poslove sa strancima BiH ulaze i predstavnici štabova sa nivoa entiteta i Brčko distrikta BiH, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Jedan od zaključaka Operativnog štaba je daljnje jačanje kontrole granice kako bi se spriječili ilagalni ulasci u Bosnu i Hercegovinu. Tako će pored pripadnika SIPA-e i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH biti zatražena podrška i drugih policijskih agencija kao ispomoć Graničnoj policiji BiH.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je predsjedavao sastankom Štaba, istakao je da su dosadašnje mjere pojačanog nadzora granice dale rezultat i da je značajno smanjen broj ulazaka ilegalnih migranata u BiH.

Također, razgovarano je o zbrinjavanju migranata koji se trenutno nalaze u BiH.

Istaknuto je da će iduće sedmice biti osigurana dodatna lokacija u blizini Sarajeva, a istovremeno započinju aktivnosti na iznalaženju adekvatnijeg smještaja za migranate koji se nalaze na području Unsko-sanskog kantona.

Sastanku je prisustvovao i šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH Peter Van der Auweraert.

Pročitajte...