Zaštita državnog kapitala u GIKIL-u prioritet Vlade, ali bi to trebalo da bude cilj i drugih institucija

Zaštitu državnog kapitala u Global-Ispat-koksnoj industriji Lukavac, Vlada TK navodi kao jedan od prioriteta. Nastojanja Vlade da preuzme upravljačka prava u ovoj kompaniji, zasutavljena su sudskom odlukom. Naime, odluku Skupštine preduzeća kojom upravljanje, shodno tome i imenovanje novog menadžemnta, preuzima KHK koji je većinski državna kompanija, a čime Vlada TK neposredno preuzima odgovornost za ovu kompaniju, nije moguće provesi, jer je Općinski sud Tuzla odbio izvršiti upis u sudski registar dok se ne završi arbitražni postupak, kojeg je pred arbitražnim sudom u Beču pokrenuo GSHL. Premijer TK nedavno je apelovao da Općinski sud Tuzla donese odluku, pri čemu je potcrtao da ne želi uticati na to hoće li biti u korist KHK ili GSHL.

Pogledajte VIDEO, govori:

Bego Gutić, premijer TK

 

Pročitajte...