Zašto propada jezero Hazna u Gradačcu?

Jezero Hazna u Gradačcu nekada je bilo poznato kupalište. Danas je zbog poremećaja ekološkog kvaliteta vode izgubilo turističku funkciju. Iz firme „Zebed“, koja je već 16 godina ima koncesiju nad Haznom, kažu da samo bilježe negativno poslovanje, koje doseže iznos od 2 miliona KM. Za to vrijeme su građani Gradačca, kaže u „Zebedu“ izgubili pet puta više.

Jezero Hazna primarno je vještačno jezero nastalo radi zaštite od poplava. Kasnije se koristilo i u turističke svrhe. Godine nedovoljne brige ostavile su traga. Podjeljenje nadležnosti oko jezera dodatan su problem. Koncesionar je uložio 16 hiljada KM u izradu projektne dokumentacije koja će ponovo oživjeti ovo jezero, kažu. Sanacija bi trebala biti urađena kroz nekoliko faza. Prva je vrijedna 270 hiljada KM. Podrazumjeva čišćenje obala jezera od smeća. Bit će ugrađeni i sistemi cijevi koje će služiti za prečišćavanje i obogaćivanje jezerske vode kiseonikom. Ali prije toga, potrebna je priprema.

Općina Gradačac u ovoj će godini izdvojiti novac za eksproprijaciju zemljšta, na kojem je predviđeno uređenje obale. Bit će urađen i kanal koji će prikupljati otpadne vode i odvoditi ih u pravcu brane. Iz Općine napominju i da će u okviru projketa izgradnje kanalizacione mreže u Gradačcu biti završen kanalizacioni sistem i pumpna stanica na ulazu u jezero.

Iz Agencije za sliv rijeke Save kažu da projekat predložen od koncesionara ne sagledava aspekt integralnog upravljanja vodnim resursom a koji je definisan kako legislativom FBiH tako i evropskom legislativom iz ove oblasti. Ističu i da su prošle godine finansirali projekat Hidrografsko snimanje i kontrola kvaliteta sedimenta akumulacije Hazna u Gradačcu. Kvalitet mulja je takav da je sediment bio zagađen bakterijama i teškim metalima, te se ne smije deponirati bez posebnih mjera zaštite kako bi se spriječilo rasprostiranje zagađujućih matarija u okoliš.

Svi radovi na akumulaciji moraju biti u skladu sa „Planom pogona akumulacija Hazna i Vidara i utvrđivanje mjera za poboljšanje stanja i funkcionalnosti objekata“ naglašavaju iz Agencije, te se projektom sanacije, ne smije narušiti prvobitna namjena jezera Hazna.