Zašto se čeka na usvajanje Zakona o šumama FBiH?

Proizvođači namještaja očekuju da se u Federaciji BiH što prije usvoji novi zakon o šumama, čime se stvaraju uslovi za donošenje odluke o kriterijima za raspodjelu drvnih sortimenata iz državnih šuma. Naime, neophodno je utvrditi koliko ko ima pravo na dodjelu sirovina na godišnjem nivou, pri čemu se sugeriše da prioritet imaju proizvođači namještaja finalnih proizvoda.
Detaljnije u video prilogu…
Sagovornik:
Ramiz Grapkić, predsjednik Asocijacije proizvođača namještaja BiH

Pročitajte...