Zaustaviti korupciju, intencija novog Zakona u TK

U TK danas je počela javna rasprava Zakonu o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo pravosuđa i uprave TK, prvi je put koncipiralo sistem provođenja javne rasprave na način direktnog izlaska na teren, posjetom svih općina i gradova u kantonu. Javna rasprava traje do 23 septembra, a svi zainteresovani svoje prijedloge i sugestije, pismeno mogu dostaviti na stranicu resornog ministarstva.

Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila nacrt Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, danas je u Tuzli počela javna rasprava. Nosilac izrade Zakona je Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, koje i provodi javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu jedan je od strateških pristupa Vlade TK, mišljenja je premijer Kantona, Kadrija Hodžić. Misija OSCE-a u BiH podrška je Vladi TK i njenim naporima u borbi protiv korupcije. Javna rasprava o ovom Zakonu traje do 23 septembra. Do tada, svi zainteresovani građani pismeno mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije na stranicu ministarstva pravosuđa i uprave. Ured za botbu protiv korupcije će provoditi ovaj zakon, a on se konkretno odnosi na prijavu cjelokupne imovine svih nosilaca javnih funkcija. Ta imovina će biti transparentna i uvid će moći imati svi građani. Na takav način, odnosno sistemskom borbom protiv korupcije će se pokazati tokovi budžetskog novca i sam način djelovanja svih nosilaca javnih funkcija, naglašeno je ovom prilikom.

(Opširnije u videu).