Zavod za statistiku Federacije BiH: BiH napustila oko 10. 041 osoba

Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije BiH u ovoj godini BiH je napustilo 35.377 osoba, što je od 2013. do oktobra ove godine ukupno 151.101. osoba. S druge strane podaci Federalnog zavoda za statistiku nešto su drugačiji. Direktor Zavoda Emir Kremić, navodi da se iz naše zemlje odjavilo 10.041 osoba i prijavilo u drugoj zemlji, naglašava i da su podaci Unije za održivi povratak i integracije BiH, o odlasku iz BiH preuveličani.

Pročitajte...