Završen 37.ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Tuzli i Sarajevu (FOTO)

FINconsult je danas u Tuzli, u prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra, upriličio svečanost povodom dodjele certifikata učesnicima 37. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga.

“Cilj edukacije je osposobiti učesnike za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i samostalnih poduzetnika. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, učesnici su stekli praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i izradi poreznih prijava. Najveća vrijednost ove edukacije je sticanje praktičnih znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, poreza, što daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa”, istakao je na današnjoj svečanosti prof.dr.sc. Ismet Kalić, direktor FINconsult-a.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 2.100 osoba, od kojih je više od 90% pronašlo svoju profesionalnu orjentaciju i dobilo zaposlenje u finansijsko-računovodstvenoj profesiji.

U cilju podrške bržem zaposlenju, kao i u svakom ranijem ciklusu edukacije FINconsult je osobama koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, omogućio da pohađaju besplatno edukaciju. Služba za zapošljavanje TK je u ovom ciklusu uputila dva kandidata, koji su prošli besplatnu edukaciju, a to su Sabina Trgovčić i Rasema Gušić.

Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Službe za zapošljavanje TK, direktorica Fatima Budić i PR Amela Makul, koje su iskazale svoje zadovoljstvo i zahvalnost na podršci i dosadašnjoj saradnji sa edukativno – konsultantskom kućom FINconsult. Kroz ovu edukaciju FInconsult omogućava brže zaposlenje osobama koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK.

FINconsult vodi brigu o učesnicima edukacije i nakon završetka edukacije, tako da će se saradnja nastaviti. Posebna podrška će biti kandidatima koji se odluče na otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija, kao i onima koji su nezaposleni u pronalaženju poslodavca.Nakon dodjele certifikata svi učesnici ove edukacije su prisustvovali svečanom ručku.

Dodjela certifikata za provedenu edukaciju za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu, održat će se 28.07.2022. u prostorijama hotela Grand.Naredni, 38. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga će se održati u periodu novembar 2022. – januar 2023. godine u Sarajevu i Tuzli. Prijave su u toku.

U skladu sa Godišnjim planom edukacija, naredna edukacija koju organizuje FINconsult je 32. ciklus online edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 12. ciklus online edukacije za sticanje zvanja ovlašteni revizor (OR). Prijave su u toku.

Više informacija i online prijave na: www.finconsult.ba .FINconsult u saradnji sa Visokom školom za finansije i računovodstvo FINra radi na pripremi 10. Međunarodnog simpozija pod nazivom: Finansije, računovodstvo i menadžment- jučer, danas, sutra.

Ovo je jedan od najvećih i najprestižnijih skupova finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini, na kojem će uzeti učešće više od 40 predavača iz BiH i inostranstva. 10. Međunarodni simpozij će se održati 29. i 30. septembra 2022. godine u Tuzli.

Pročitajte...