Završen drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Bit će i treći.

Završen je drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Još ima mjesta na pojedinim studijskim programima. Treći upisni rok počinje 15. septembra. A nova akdemska godina 12. oktobra 2020.

novinar Azra Mešić

Treći upisni rok bit će raspisan već u utorak, 15. septembra. I bit će objavljen na zvaničnoj web prezentaciji Univerziteta u Tuzli, te u dnevnim novinama. Prijave će trajati do 18. septembra.

  • One podatke koje za sada imam su da ćemo ispuniti plan upisa koji imamo i za koji je saglasnost dala Vlada Tuzlanskog kantona, kaže za RTVTK dr.sci. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju UNTZ.

Na nekoliko studijskih programa, naročito na Filozofskom fakultetu i PMF-u nije se prijavilo dovoljno studenata, pa je još neizvijesno da li će i kako biti organizovana nastava za one koji su se upisali.

  • Dobili smo sugestiju od Ministarstva da sačekamo treći upisni rok u svrhu planiranja početka nastave i za te grupe studenata. Svake godine podnese se jedan zahtjev Ministarstvu za obrazovanje i nauku da krene konsultativni studij za one studijske programe koji nisu uspjeli upisati onaj broj studenata u skladu sa standardima i normativima, kaže profesorica Bratovičić.

Naredni izazov je organizacija nastave u skladu sa kapacitetima pojedinih fakulteta, kaže prorektorica.

  • I u skladu s tim što mi planiramo na Univerzitetu nastavu koja će biti kombinovana, koja podrazumijeva fizički kontakt – dolazak na nastavu i u učionice i na određeni način online nastavu, dodaje ona.

Još u junu su na Univerzitetu usvojili set higijensko-epidemioloških mjera i plan pripravnosti, koji će revidirati po potrebi u skladu sa epidemiološkom slikom Tuzlanskog kantona u vrijeme početka akademske godine. Ona starta 12. oktobra.

Pročitajte...