Završena rekonstrukcija 500 m regionalne ceste Gradačac-Gračanica

U Gornjim Srnicama, općina Gradačac, obilježen je završetak radova na rekonstrukciji i izgradnji dionice od 500 metara regionalnog puta Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice. Vrijednost obavljenih radova je oko 350 hiljada maraka. Ulaganje u putnu infrastrukturu važno je za stvaranje razvojnih šansi, s obzirom da se ceste grade u skladu sa planskom dokumentacijom najavljene  su i izmjene Prostornog plana TK,  koji bi, uz ostalo, trebalo da predvidi i gradnju modernih saobraćajnica prema koridoru pet te rijeci Savi.

Pročitajte...