Završna konferencija projekta ‘Podrška inkluziji za osobe s invaliditetom u BiH’

Završna konferencija projekta “Podrška inkluziji za osobe s invaliditetom u BiH” bit će održana danas u Sarajevu.

U okviru dvogodišnjeg projekta uspostavljena je Platforma za deinstitucionalizaciju koju čini 20 organizacija i institucija koje se bave ljudskim pravima i podrškom osobama s invaliditetom.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati aktivnosti koje su bile usmjerene na inkluziju osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, s posebnim naglaskom na samostalan život u lokalnoj zajednici koji je tu društveno marginaliziranu grupu ljudi stavio u ravan s osobama bez invaliditeta.

Platforma za deinstitucionalizaciju nastavit će rad, a glavni cilj bit će saradnja predstavnika vladinih institucija, civilnog društva i nevladinih organizacija zbog podrške procesu deinstitucionalizacije u BiH, identifikaciji dobre prakse te izradi prijedloga zajedničkih rješenja.

Uz otvoren dijalog i razmjenu iskustava bit će identificirane političke i institucionalne praznine deinstitucionalizacije i strateški raditi na njenom ostvarivanju.