Zbog čega je bitno razvijanje čitalačke kulture?

„Razvijanje čitalačke kulture kod učenika osnovnih škola u TK-a, sa akcentom na inkluziju učenika koji imaju probleme sa sluhom“ tema je projektne aktivnosti koja će biti realizovana danas u OŠ Miladije. Centar je jedan od 27 izabranih škola u projektu koji ima za cilj razviti čitalačku publiku kod učenika/ca osnovnih škola, te biti nagrađen. Učenici Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, zajedno sa svojim drugovima koji dolaze iz redovnih škola u Centar na podršku u učenju i rehabilitaciji su spremili program u čitanju prigodnih pjesama i tekstova u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša. Aktivnost je podržana od Pedagoškog zavoda Tuzla u saradnji sa Rotari klubom Tuzla.

Pročitajte...