Zbog klizišta, otežano saobraćanje na putu Kalesija – Sapna

Na dijelu regionalnog puta Kalesija- Sapna, između naselja Zukići  i Međeđa, došlo je do klizanja tla uslijed kojeg se zbog nanosa zemlje na cesti otežano saobraća ovom putnom komunikacijom. Nadležna služba je obaviještena i izaći će na teren da ukloni nanos zemlje.

U općini Gračanica, nivo vodostaja rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07 sati iznosio je 321 cm (na visini od 300 cm preduzimaju se redovne mjere zaštite od poplava).

Rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila 30 Ha poljoprivrednog zemljišta.

Pročitajte...