Zasjedala Komisija za obrazovanje kulturu, sport i mlade Skupštine TK

Komisija za obrazovanje kulturu, sport i mlade Skupštine TK razmatrala  je izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju. Date su saglasnosti za navedene pravne izmjene.

“Pomenute izmjene su se odnosile na stvaranje pravnih pretpostavki da usljed proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili za vrijeme vanrednog stanja ministar može donijeti odluku o prolongiranju odnosno odgađanju eksterne mature za osnovne i srednje škole. Pomenuto zakonsko rješenje ostavilo je mogućnost učenicima odnosno svršenicima srednjih škola da mogu podnijeti pojedinačan zahtjev za polaganje eksterne mature ako je to preduslov za upis na fakultet u nekim drugim da li kantonima ili državama.” – Midhat Čaušević predsjednik Komisije za obrazovanje , kulturu, sport i mlade Skupštine TK

Čaušević kaže da uskoro očekuju odgovor u kojoj je fazi izrada novih pedagoških standarda i normativa u TK.

“Danas smo uputili i određenu vrstu upita prema predstavnicima Komisija za izradu pedagoških standarda osnovnim i srednjim školama da nas izvjeste u kojoj su fazi izrade novih pedagoških standarda i normativi i šta su u proteklom periodu poduzeli i kakva im je intencija odnsono plan za donošenje novih standarda i normativa u ovoj školskoj godini.

” – istakao je Midhat Čaušević predsjednik Komisije za obrazovanje , kulturu, sport i mlade Skupštine TK

O temi izmjena i dopuna Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, sutra će raspravljati i skupštinski poslanici.