Zbog prijetnje sigurnosti BiH, državljaninu Makedonije izrečena mjera protjerivanja

Služba za poslove sa strancima je dana 17.07.2019. godine, u saradnji i koordinaciji aktivnosti sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, locirala sigurnosno interesantno lice inicijala J.Dj., državljanin Makedonije. Inspektori za strance su predmetno lice locirali na području Zenice, a dovodi se u vezu sa kriminalnim aktivnostima i predstavlja prijetnju sigurnosti BiH.

Stranom državljaninu J.Dj. je izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na period od četiri godine, istom je određena mjera nadzora smještajem u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, te će se preduzeti dalje mjere sa ciljem njegovog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima će se i dalje, u saradnji sa partnerskim agencijama, odlučno suprotstavljati sigurnosnim izazovima i prijetnjama, te svojim operativnim djelovanjem davati puni doprinos sigurnosti BiH.