“Zelenom mrežom” protiv ratnih trauma

Iza naziva „Zelena mreža“ krije se priča o uspjehu bh žena koje nose duboku ratnu traumu. Mreža je radno – okupacioni i rehabilitacioni odgovor na nju.  Ispostavilo se dosta uspješan jer se, osim razmjene iskustava na sajmovima, čajevi žena okupljenih oko „Zelene mreže“ već nalaze na tržištu, kvalitetom nalazeći put do kupaca. „Zelena mreža“ formirana je 2016. godine, a registrovana u aprilu 2017. iako je sama ideja o njenom formiranju dosta starija. Zamišljena je kao dio programa radno – okupacione terapije i rehabilitacije žena koje su prošle logore, silovanja i druge vidove torture.  Za sada su u okviru Mreže okupljene 184 kooperantkinje. Plantaže zasadjene lavandom, smiljem, aronijom, malinama i sl. nalaze se na 17 lokacija u BiH od Goražda i Višegrada, preko Bijeljine, Janje, Srebrenice, do Mostara, Vareša i drugih gradova. Proizvodnja se svakodnevno unapređuje i razvija, ali je jedno vrijeme problem bio otkup. I taj problem je otklonjen pa su danas proizvodi nastali u okviru “Zelene mreže” zastupljeni na policama najvećeg domaćeg tržnog lanca. Radi se mahom o čajevima. Žene okupljene oko „Zelene mreže“ iza koje stoji Udruženje „Snaga žene“ uspješno izlažu na više sajmova u zemlji. Poželimo im da njihovi proizvodi pronađu put i do ino kupaca.