„Žene u crnom“ održale predavanje u elektrotehničkoj školi u Tuzli

U Elektrotehničkoj školi u Tuzli održano je predavanje o antimilitarizmu, realizaciji ideje ženskog suda, borbi protiv diskriminacije. Predavanje je održala osnivačica organizacije „Žene u crnom iz Beograda“.