Živinice i Lukavac nude pomoć ženama pri pokretanju biznisa, Potrebno je napisati kvalitetan biznis plan

USAID je osigurao sredstva za pokretanje biznisa u devet općina u BiH. Među njima su Lukavac i živinice, koji aktivno sarađuju sa USAID-om kroz projekte razvoja biznisa marginaliziranih grupa žena već dvije godine. Na što se ova sredstva i odnose.  Na početku će se raspisati Javni Poziv te će se razmotriti najbolji prijedlozi biznis ideja koje će zainteresovane žene predložiti. Naravno, bit će ostavljeno dosta vremena, do dva mjeseca nakon poziva, kako bi se mogli pripremiti kvalitetni planovi koji bi mogli povući što više sredstava, ali i da se aplikantice  što bolje obuče za pokretanje svog biznisa. I Lukavac i Živinice imaju dobra iskustva sa ovim projektom u prethodne dvije godine, pa će razvoj biznisa među ženama, naročito u ruralnim dijelovima općine i dalje pomagati, zajedno sa USAID-om.
Više u video prilogu.

Pročitajte...