Živinice: Uskoro potpisivanje ugovora sa izvođačem radova za izgradnju regionalne deponije

Potpisivanjem Ugovora o zajmu u iznosu od pet miliona eura za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep” sa Evropskom bankom i njegova ratifikacija od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine stekli su se uslovi da se sa izvođačem radova potpiše ugovor za izgradnju ove regionalne deponije. Zvanični izvođač radova je austrijska firma Strabag, a rok za završetak radova je 13 mjeseci. Vrijednost projekta je 15 miliona maraka.

Novinarka: Devleta Brkić

Riječ je o izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep” Grada Živinice, općina Banovići i Kladanj. Realizacijom ovog mega projekta u vrijednosti 15 miliona KM, riješit će se problem otpada u Gradu Živinice, Općinama Kladanj i Banovići ali i okolnim gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu. Gradonačelnik Samir Kamenjaković ističe da bi u narednih 10 dana trebao biti potpisan ugovor sa izvođačem radova.

– Izabran je i izvođač radova. Izvođač radova je Strabag Austrija, i mi bi sl.sedmice trebali dogovoriti termin potpisivanja ugovora. Rok izgradnje deponije je 13 mjeseci. Ja se nadam da ćemo mi ovaj mega projekat, ne samo za Grad Živinice, nego i za Tuzlanski kanton uraditi u roku. Smatram da je ovo zaista jedan veliki projekat koji će dati mnoga rješenja za probleme koje se nalaze kada su u pitanju divlje deponije kako Grada Živinice, općina Banovići i Kladanj, tako i cijelog Tuzlanskog kantona, kazao nam je Samir Kamenjaković, gradonačelnik Grada Živinice.

Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije daje mogućnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

– U projektu kojeg smo planirali uraditi, planirali smo potpunu reciklažu i potpunu mogućnost sortiranja 72 vrste artikala koje ćemo transportirati i izvoziti vani, istakao je Kamenjaković.

Značaj izgradnje ove regionalne deponije, naglašava Kamenjaković, jeste što će da bude centar za upravljanje otpadom.

– Želimio na toj deponiji da izgradimno kvalitetnu modernu sortirnicu, i na osnovu te sortirnice da uradimo efektivnu kogeneraciju na biomasu. Da koristimo biomasu iz otpada i da proizvodimo energiju, dodao je.

Premijer Denijal Tulumović kazao je da je riječ o vrlo značajnoj investiciji, koja je od velikog značaja ne samo za građane Živinica, Kladnja i Banovića, već za čitavu regiju Tuzlanskog kantona. Izgradnjom ove regionalne deponije u perpektivi će da pojeftini odvoz smeća, dodao je.

– Drugo što su to resursi koji u budućnosti mogu da se iskorištavaju i za zagrijavanje Grada Živinica. Resursi koji će biti otvoreni i na raspolaganju građanima ove dvije općine i jednog grada, koji su supotpisnici za izgradnju deponije. Nadam se da u skoroj budućnosti nećemo vidjeti smeće na našim ulicama, istakao je premijer Tulumović.

Potrebna sredstva za izgradnju deponije “Eko sep” osigurala je Evropska banka. Riječ je 5 miliona eura zajma, te 2,5 miliona eura donacije.

(RTVTK)