Zvanično otvorena novoizgrađena zgrada Općinskog suda u Tuzli

Stručno osoblje Općinskog suda u Tuzli u novoj zgradi s radom je počelo 10. februara ove godine, a izgradnju kompletnog objekta finansijski je podržala delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koja je za ovu namjenu izdvojila okvirno 4,5 miliona KM. Tokom današnjeg svečanog otvaranja zgrade još jednom je naglašena važnost nezavisnosti bh. pravosuđa, za koju se zalaže i delegacija Evropske unije. “Ovo je sada vjerovatno jedna on najljepših i najbolje opremljenih zgrada općinskih sudova u Bosni i Hercegovini. EU proteklih godina uložila je više od 20 miliona KM u rekonstrukciju i opremanje objekata sudova i tužilaštva na prostoru cijele BiH, a polovina sredstava otišla je u Tuzlu”, izjavio je ambasador Sattler nakon svečanog otvaranja zgrade. On kaže da pravosuđe u našoj zemlji mora imati mogućnost rada u uslovima koji su u skladu sa evropskim standardima. “Drugi dio ove jednačine je funkcionalno pravosuđe. Građani ove zemlje imaju pravo da uživaju adekvatne usluge od rada sudova i tužilaštva. Građani žele vidjeti pravična suđenja koja se završavaju u razumnom roku i da niko nije iznad zakona. Nama iz EU je ovaj drugi dio jednačine veoma važan. Ne smatramo zadovoljavajućim ono što smo do sada vidjeli u smislu rada pravosuđa”, dodao je Sattler. Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini rekao je da očekuje konkretniji napredak i iskorake kada je riječ o pravosuđu i generalno vladavini prava u ovoj zemlji. Tokom posjete Tuzlanskom kantonu, ambasador je obišao i zgrade Kantonalnog suda i Tužilaštva u Tuzli, sastao se sa predstavnicima kantonalne i gradske vlasti… Prethodno je UKC -u Tuzla uručio vrijednu donaciju u medicinskim sredstvima i opremi.