Zvizdić: Euroatlanske integracije za BiH nemaju drugu alternativu (VIDEO)

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da BiH nema konsenzus o inicijativi za ukidanje prepreka za slobodni protok roba, usluga, kapitala i ljudi o kojoj je razgovarano na sastanku lidera zapadnog Balkana u Ohridu.

– Potrebno je da institucije BiH, Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH, budu oficijelno upoznati sa sadržajem ove inicijative, sa očekivanim benefitima i modelima na bazi kojih će se riješiti i ukloniti postojeće carinske barijere, ali i unaprijediti ekonomska saradnja unutar zemalja zapadnog Balkana. Prema tome BiH će svoj konačan stav donijeti u skladu sa našim procedurama i poslije ozbiljne analize ovlaštenih institucija, poslovne zajednice i eksperata koji se bave različitim oblastima koje tretira ova inicijativa – kazao je Zvizdić na pres-konferenciji.

Kaže da ako je jedan dio ovakve inicijative „mini Šengen“ ili brisanje granica onda je, kako ističe, s aspekta Bosne i Hercegovine nelogično ili nemoguće brisati granice koje prethodno nisu međusobno potpisane.

– U ovom slučaju govorim o potpisivanju granica – ugovora o granicama između BiH i Hrvatske , te BiH i Srbije. Prema tome do narednog sastanka u Albaniji očekujemo zvaničnu informaciju o detaljima ovakve inicijative, koja će se poslije analize ovlaštenih institucija naći na nivou Vijeća ministara i Predsjedništva – naveo je Zvizdić.

Podvukao je da su za Bosnu i Hercegovinu najvažniji politički ciljevi – pitanje dugoročne stabilnosti, permanentnog mira i ekonomskog prosperiteta.

– U tom smislu euroatlanske integracije za BiH nemaju drugu alternativu, ali to ne znači da nećemo ostati snažno posvećeni jačanju regionalnog odnosa i unapređenju saradnje sa susjednim zemljama na prostoru zapadnog Balkana – istakao je Zvizdić.

Osvrnuo se na činjenicu da zapadni Balkan u kojem živi oko 18 miliona stanovnika ima izvanredne, ali još uvijek nedovoljno iskorištene prirodne resurse. Smatra da može biti veoma atraktivna lokacija za strane investicije.

– Strane investicije mogu rasti tri, četiri puta više, te trebamo postaviti pitanje: „Zašto ne rastu direktne strane investicije na prostoru zapadnog Balkana?“. Upravo zbog pravne nesigurnosti i zbog činjenice da maltene na dnevnoj bazi imamo kreirane veoma često realne, još češće vještački kreirane tenzije, radikalne izjave koje onda prave spiralu stalnog verbalnog sukobljavanja između predstavnika zemalja zapadnog Balkana. Zbog toga u BiH pitanje stabilnosti, sigurnosti – ekonomskog prosperiteta smatramo najvažnijim za budućnost BiH. Putem procesa evropskih integracija možemo ostvariti te prioritete – naglasio je Zvizdić.

Poručio da stalne tenzije treba riješiti na bazi relevantnih činjenica i istine, prevazići ih i otvoriti vrata prošlosti.

– Svaka od zemalja ima svoje prioritete koji moraju biti ugrađeni u regionalne inicijative – zaključio je Zvizdić.

Pročitajte...