Zvizdić: Izvještaj EK-a o BiH pozitivniji nego prethodni

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić (SDA) kazao je danas poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da je BiH u svih sedam kriterija dobila gotovo identične ocjene Evropske komisije kao i druge zemlje zapadnog Balkana.

Tokom rasprave o Izvještaju Evropske komisije o BiH za ovu godinu, Zvizdić je podvukao da su sve druge zemlje prije 2014. godine dobile kandidatski status za članstvo iako to BiH još uvijek nije pošlo za rukom bez obzira na sve napore koji se u tom smjeru čine.

Unutar političkog kriterija, kazao je, u oblasti pravosuđa BiH, Srbija i Crna Gora imaju istu ocjenu, kao i u sektoru pravde uključujući i Makedoniju, a slična situacija je i u oblasti slobode i sigurnosti te borbe protiv organiziranog kriminala i slobode izražavanja.

Zvizdić je posebno naglasio da se ovaj dokument ne odnosi samo na rad Vijeća ministara koje je označeno kao nosilac reformskih procesa na putu ka Evropskoj uniji.

Također, tvrdi Zvizdić, u dijelu koji se odnosi na Vijeće ministara stoji da ovo tijelo ostaje posvećeno evrospkim integracijama, a navedeno je i da su usvojene važne strategije okoliša i ruralnog razvoj te se uskoro očekuje usvajanje Energetske strategije.

Kao problem u Izvještaju, napominje Zvizdić, navedeno je izborno zakonodavstvo i u tom dijelu je naznačeno da bh. politički lideri trebaju pokazati više zainteresiranosti da to pitanje riješi, a pitanje implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić-Finci” tretira se u smislu ustavnih promjena.

– Istaknuto je i da je ostvaren napredak u oblasti pravosuđa, ali treba imati brži tempo u reformama, a navedeno je i da je BiH opredijeljena za borbu protiv organiziranog kriminala – dodao je Zvizdić, kazavši i to da je problem korupcije još uvijek prisutan.

Predsjedavajući Vijeća ministara kaže i da u ekonomskim kriterijima stoji da je ojačan finanasijski sektor i primjetan napredak, ali još uvijek postoji neusklađenost tržišta rada sa sistemom obrazovanja, a kao problem identificirana je i siva ekonomija te je rečeno da infrastruktura nije razvijana kako to zahtijeva EU.

– Ovaj izvještaj pozitivniji je nego svi drugi izvještaji u kojima su konstatirane jasne negativnosti u smislu ostvarenja reformi i zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji – zaključio je Zvizdić.

Pročitajte...