Zvizdić: Ovakvi parametri su alarm za uzbunu

U posljednjih nekoliko dana svjedočimo zabrinjavajućem povećanju broja novozaraženih, analize pokazuju dalji pad BDP-a, pad ukupnih prihoda, pad proizvodnje i izvoza, potpunu destrukciju sektora turizma, gubitak radnih mjesta, upozorio je u intervjuu za portal Raport zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić.

– Ovakvi parametri su alarm za uzbunu i traže strateško, koordinirano, sveobuhvatno, efikasno i dugoročno djelovanje – kazao je on.

To se međutim, nije dogodilo.

– Izvršni nivoi vlasti, uz rijetke izuzetke kao to je Vlada FBiH i vlade nekoliko kantona, nisu djelovali povezano niti harmonizirano. Svaki nivo, od općine do države je djelovao samostalno, separatno, nastojeći da „pokupi poene“ sopstvenim i uglavnom ad hoc rješenjima, iako su bili svjesni da nisu dio ukupnog sistema i da takve mjere neće polučiti prave efekte. U BiH ćemo morati, koordinirano i strateški, otvoriti stručnu diskusiju i donijeti odluke o temama, zakonima i sektorima koji će ekonomiju BiH učiniti manje ranjivom a više održivom: o podršci strateškim investicijama, posebno u sektorima saobraćaja i obnovljive energije, o planskom razvoju poljiprivrednog i prehrambenog sektora sa orijentacijom da se kupuju, ali i izvoze domaći proizvodi, o najefikasnijim modelima jačanja konkurentnih i izvozno orijentisanh industrija, o sistemskim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, o novoj i harmoniziranoj politici u vezi sa porezima i doprinosima na plaće, o reformi obrazovnog i zdravstvenog sistema, zaštiti okoliša, ljudskim resursima i drugo – kaže Zvizdić.

Po njegovim riječima, sve su ovo teme, uz niz drugih, koje čekaju da postanu dio mjera i akcionih planova ekonomskog oporavka i razvoja, one ne mogu biti zaboravljene i svako odgađanje da se o njima raspravlja i odlučuje, predstavlja nenadoknadiv gubitak vremena.

Zvizdić očekuje da budžet institucija BiH bude konačno usvojen, ali i upozorava na posljedice neusvajanja.

Kaže kako je budžet najvažniji instrument finansijske, ekonomske, socijalne, razvojne, odbrambene i sigurnosne politike jedne vlade, odnosno Vijeća ministara BiH, i imajući u vidu takvu važnost, zahtijeva najozbiljniju analitičku raspravu i planski pristup. Ipak, Predsjedništvo BiH je u parlamentarnu proceduru uputilo Budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku dakle, bez amandmana i komisijske faze.

– Pretpostavljam da će Predstavnički dom prihvatiti takav prijedlog i da će Budžet biti usvojen, posebno zbog činjenice da su u predloženom Budžetu predviđena finansijska sredstva koja su neophodna za održavanje lokalnih izbora koji su sada u fokusu interesa domaće javnosti. Da pojednostavim, ukoliko Budžet institucija BiH za 2020. godinu ne bude usvojen naredne sedmice na sjednicama oba doma Parlamentarne Skupštine BiH, neće postojati uvjeti za organiziranje, provođenje i održavanje lokalnih izbora – rekao je Zvizdić.

Komentirajući dogovor o održavanju izbora u Mostaru nakon 12 godina, kazao je da je najvažnje da će time biti završen retrogradni, razarajući, diskriminatorni proces tkz. “mostarizacije“, koji je prijetio da se pretvori u matricu djelovanja u čitavoj BiH.

– Već sam ranije izjavio da izbori predstavljaju najdemokratskiji, najslobodniji i najvjerodostojniji izraz volje građana koji jedino kroz stvarnu i poštenu implementaciju izborne volje imaju mogućnost učešća i utjecaja na organizaciju političkog, ekonomskog i društvenog života. Zbog toga je od presudne važnosti da u BiH budu održani lokalni izbori, posebno u Mostaru čiji građani više od decenije strpljivo čekaju taj „praznik demokratije“, kako bi se konačno stavili u punu funkciju ekonomski, investicioni, turistički, kulturni i društveni potencijali Mostara i čitave regije. Ovi izbori sasvim sigurno neće dovesti do bilo kakve nove „podjele“ Mostara. Naprotiv, mislim da će postizborni period voditi ka većoj integraciji i vraćanju multietničkog karaktera Mostara, kao njegove posebne vrijednosti koju je baštinio decenijama. Zbog toga je moja sugestija, ali i poziv svim probosanskim političkim partijama i onima koji vole višenacionalni karakter, kulturno prožimanje i municipalni red Mostara, da na bazi konstruktivne i partnerske saradnje, postignu najveći mogući nivo zajedništva, kako bi trajno onemogućili djelovanje destruktivnih faktora i otklonili snove o „stolnom gradu“ samo jednog naroda. Mostar pripada njegovim građanima a ne pojedinim narodima ili političkim partjama – rekao je Zvizdić za portal “Raport”.

Pročitajte...