Zvizdić: Potpuno smo opredijeljeni za projekt Bratunac-Ljubovija

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, odgovorajući na delegatsko pitanje Sredoja Novića u vezi s graničnim prijelazom između Bratunca i Ljubovije, na sjednici Doma naroda državnog parlamenta kazao je da su Vijeće ministara i sve institucije BiH jako posvećene što bržoj realizaciji ovoga vrlo kompleksnog projekta.

Delegat Sredoje Nović postavio je pitanje kada će biti otklonjene sve administrativne prepreke za izgradnju i uspostavljanje zajedničkog prelaza između Bratunca i Ljubovije, te ko je sa bosanskohercegovačke strane odgovoran za kašnjenje.

Predsjedavajući Zvizdić je naveo je da se ovaj projekt sastoji od izgradnje jednog infrastrukturnog projekta, to je most Bratunac-Ljubovija, od pristupnih puteva, uspostavljanja ili realiziranja i potpisivanja dva sporazuma koja treba da prate uspostavljanje takvog graničnog prijelaza i konačno izgradnju terminala i svih drugih pratećih objekata u skladu sa kategorizacijom samog prijelaza.

Istaknuo je da sasvim odgovorno tvrdi da niti Vijeće ministara BiH, a niti ijedna institucija Vijeća ministara, na bilo koji način nije kočila ovaj proces, nego naprotiv “bili smo inicijatori ubrzavanja svih procedura vezanih za ukupan projekat koga zovemo Bratunac-Ljubovija”.

– Ključni prioritet u ovome projektu je postizanje međudržavnog sporazuma o kategorizaciji graničnih prijelaza, s obzirom na to da u aktuelnom sporazumu koji postoji između BiH i još uvijek i u to vrijeme Srbije i Crne Gore ne postoji granični prijelaz Bratunac-Ljubovija. Taj sporazum je pripremljen od strane BiH. Imali smo od Ministarstva sigurnosti najmanje tri intervencije ili urgencije da se u zajedničku mješovitu komisiju imenuju članovi uime Vlade Srbije, što do sada nije urađeno – naveo je Zvizdić.

Kazao je da je upravo zbog toga on obavio u zadnjih 15 dana par razgovora i s predsjednicom Vlade Srbije kako bi taj proces ubrzali.

– S druge strane, namjera BiH je da taj prijelaz bude međunarodnog karaktera za promet ljudi i roba, što znači da će terminal imati fitosanitarne i sve druge komponente. Činjenica da smo u potpunosti opredijeljeni je u tome da smo osigurali 11 miliona KM za ovaj projekat. To stoji spremno, a spremna je i tehnička dokumentacija za izgradnju terminala prelaza i svih drugih pratećih objekata – naveo je Zvizdić.

Dodao je da je spreman i prijedlog sporazuma između BiH i Srbije u smislu kategorizacije graničnog prijelaza.

Po njegovim riječima, prije nekoliko dana je dogovoren sporazum između Uprave za indirektno oporezivanje i Ministarstva saobraćaja i veza RS-a, u vezi sa detaljima sporazuma pogotovo u vezi sa članom 7 koji je diktirao imovinsko-pravne odnose i samu lokaciju.

– To je trenutno kod notara i ide prema Uredu za zakonodavstvo, a poslije toga u proceduru u Vijeće ministara. Budite uvjereni da smo potpuno opredijeljeni za ovaj projekat – zaključio je Zvizdić.